fbpx

Trening umiejętności społecznych

Dobrze rozwinięte umiejętności społeczne stanowią podstawowy warunek prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Możemy wśród nich wyróżnić: zdolności wykonawcze (swobodne poruszanie się w środowisku społecznym) uraz umiejętności inter- i intra-personalne.

Są one niezwykle istotne, ponieważ wpływają na właściwy kontakt interpersonalny, pomagają nawiązywać relacje społeczne oraz ułatwiają zrozumienie potrzeb własnych i innych osób.

 

Dzięki Treningowi Umiejętności Społecznych możemy kształtować:

  • samoświadomość – uświadamianie sobie istnienie uczuć własnych oraz innych ludzi, a także kontrolowanie emocji, uczuć oraz impulsów,
  • obserwację zachowań, reakcji i odczuć innych,
  • aktywne słuchanie – słuchanie i analizowanie wypowiedzi innych osób,
  • rozwijanie kreatywności i wyobraźni – postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia drugiego człowieka,
  • tolerancję – szacunek i akceptacja dla różnic interpersonalnych.

 

Trening Umiejętności Społecznych, prowadzony przez Puzzel Centrum Terapii Dziecięcej, nie sprowadza się jedynie do poprawy funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych oraz zwiększenia poziomu wiedzy w zakresie radzenia sobie w życiu codziennym. To przede wszystkim rozwój umiejętności tworzenia trwałych relacji z rówieśnikami na drodze zainteresowania emocjami i odczuciami innych ludzi.

Jak wygląda to w praktyce? Zaczynamy od podziału uczestników na kilkuosobowe grupy, wewnątrz których będą odbywać się ćwiczenia uczące kooperacji, wrażliwości na drugiego człowieka oraz tolerancji względem poglądów innych. Wzajemna interakcja to efektywny sposób rozwoju samoświadomości i kształtowania asertywnych metod komunikacyjnych. Nabyta w ten sposób wiedza znacznie ułatwi funkcjonowanie w naszym złożonym społeczeństwie.

 

Zajęcia są przeprowadzene z podziałem na różne grupy wiekowe.