fbpx

Terapia Warnkego

Metodę Warnkego opracowano w celu udzielenia pomocy osobom zmagającym się z trudnościami w sferze prawidłowego mówienia, czytania oraz pisania. Charakterystyczne jest tu skoncentrowanie uwagi nie na objawach problemu, ale na jego przyczynach. Ze względu na specyfikę metody – jest ona również skuteczna w przypadku zaburzeń pamięci, koncentracji, percepcji słuchowej czy koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań, główną przyczynę powyższych problemów stanowią deficyty w centralnym przetwarzaniu spostrzeżeń, które powinno odbywać się w sposób automatyczny. Dysfunkcja ta wymaga opracowania zastępczych – pochłaniających dużo energii – strategii kompensacyjnych. To właśnie za ich sprawą, dzieci z trudnościami w nauce tak szybką męczą się w szkolnych ławkach.

 

Podstawowym założeniem metody Warnkego jest przekonanie, że osoby z problemami w edukacji, nie są w stanie zapamiętać wzorców dźwiękowych – usłyszanych we wczesnym etapie życia – słów. Źródłem tej dysfunkcji jest brak wiedzy na temat brzmienia danego słowa oraz budujących je głosek i liter. Niemożliwe staje się wtedy zidentyfikowanie i nauczenie wewnętrznej struktury słowa, w czym może pomóc właśnie metoda Warnkego.