fbpx

Terapia Ręki

Każdy rodzic powinien zainteresować się terapią ręki, jeżeli jego dziecko:

 • nie radzi sobie z nauką nowych czynności manualnych oraz planowaniem ruchowym,
 • unika czynności związanych z bardziej precyzyjnymi ruchami dłoni (np. pisanie czy rysowanie),
 • znacznie wolniej przyswaja czynności samoobsługowe, takie jak ubieranie czy sznurowanie obuwia,
 • cechuje się podwyższonym bądź obniżonym napięciem mięśniowym w górnych kończynach oraz barkach,
 • w związku z niewłaściwym napięciem mięśniowym – wykonuje niezgrabne i nieprecyzyjne ruchy dłoni (wypuszcza bądź mocno zaciska różne przedmioty),
 • w sposób niedbały wykonuje czynności precyzyjne,
 • nie dostosowuje szybkości swych ruchów do wykonywanych zadań,
 • nie potrafi właściwe dopasować siły do specyfiki realizowanego zadania,
 • unika kontaktu dotykowego z nowymi fakturami,
 • nie radzi sobie z koordynacją palców, dłoni i przedramienia,
 • zmaga się z dysfunkcjami koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz obustronnej integracji, co często wyraża się brakiem estetyki w piśmie i rysunku,
 • poszukuje dodatkowych bodźców proprioceptywnych i mocnego ucisku na dłonie.

 

Jak rozumieć terapię ręki?

Terapia ręki jest bardzo skutecznym uzupełnieniem terapii logopedycznej. Powiązań między nimi można doszukiwać się w bardzo silnym fundamencie neurofizjologicznym – biologiczna korelacja ruchów palców z rozwojem mowy. Ćwiczenia – wspierające cierpliwość i koncentrację – zostają ściśle dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego pacjenta.

Przed rozpoczęciem właściwej terapii należy przeprowadzić diagnozę, która pozwoli zidentyfikować zaburzenia funkcjonowania ręki oraz związane z nimi dysfunkcje całego organizmu. Dzięki temu możliwe jest trafne wytyczenie celów terapii oraz przygotowanie optymalnego planu ćwiczeń.

 

Na czym polega?

Przeprowadzana, w naszym Centrum Terapii Dziecięcej, terapia to przede wszystkim ćwiczenia ukierunkowane na doskonalenie wykonywania różnych czynności manualnych. Wszystkie zadania są dopasowane do wieku i zainteresowań pacjentów.

Do głównych celów terapii ręki zaliczamy:

 • poprawę koncentracji,
 • ulepszenie poziomu koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zwiększenie precyzji ruchów dłoni,
 • przekroczenie środkowej linii ciała,
 • nabycie umiejętności patrzenia i skupiania uwagi.

 

Podsumowanie

Dzięki terapii ręki możliwe jest usprawnienie motoryki małej – niezbędnej w przypadku precyzyjnych ruchów palców i dłoni.  Ma ona również bardzo istotny wpływ na jakość wrażeń dotykowych, towarzyszących choćby poznawaniu nowych struktur i kształtów.

Zajęcia obfitują w specjalnie dobrane ćwiczenia i zabawy, które zmierzają do polepszenia poziomu sprawności ruchowej i koordynacji dłoni. Pozytywnie oddziałują także na umiejętności chwytania i pisania. Nie zapominamy również o trenowaniu czynności samoobsługowych.

 

Terapię ręki wykorzystuje się do zwalczania problemów z precyzją ruchów rąk, dłoni, a także palców.
Ćwiczenia to doskonała okazja na poprawę sprawności ruchowej dziecka.

 

Przy dobieraniu ćwiczeń zawsze zwracamy uwagę na potrzeby i możliwości każdego pacjenta.

Terapia ręki często utożsamiana jest z uzupełnieniem terapii SI. Może być jednak prowadzona w pełni samodzielnie.