fbpx

Terapia psychomotoryczna

Celem terapii psychomotorycznej jest zniwelowanie następujących rodzajów zaburzeń i patologii:

 • ruchu,
 • mowy,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • wrażliwości czuciowo-dotykowej,
 • centralnego przetwarzania słuchowego,
 • emocji i zachowania (m.in. lękliwość czy nadpobudliwość),
 • pamięci,
 • koncentracji,
 • czytania i pisania.

 

Informacje ogólne:

 • terapia odbywa się w grupach – maksymalnie 5 osobowych,
 • jej adresatami są dzieci w wieku: od 3 – 5 lat lub od 5 – 7 lat (ewentualnie do 11 roku życia),
 • obejmuje ona 2 spotkania tygodniowo, przez okres 3 – 4 miesięcy,
 • na zajęcia – odbywające się w specjalnie przygotowanej sali gimnastycznej – przyjmowane są dzieci ze skierowaniem lekarskim (badanie neurologiczne),
 • oceny postępów terapii dokonuje lekarz.

 

Terapia psychomotoryczna wpływa pozytywnie na konstrukcję i aktywizację sieci neuronalnych – niezbędnych do prawidłowego zachodzenia procesów integracyjnych w mózgu.

 

Rezultaty terapii:

 • poprawa koncentracji,
 • zdolność samoorganizacji,
 • ułatwienia procesów nauki,
 • opanowanie, pewność siebie,
 • poczucie własnej wartości.

 

Dzięki terapii psychomotorycznej dziecko jest w stanie optymalnie funkcjonować w swoim środowisku – z uwzględnieniem wieku i indywidualnych predyspozycji psychofizycznych.