fbpx

Terapia logopedyczna

Zasadniczym celem terapii logopedycznej jest poprawa komunikacji, co osiąga się stopniowo przez korygowanie wszelkich – zidentyfikowanych w czasie porozumiewania się – zakłóceń.

Elementy poprzedzające terapię stanowią: obserwacja, wywiad i specjalistyczne testy. W oparciu o nie, logopeda może postawiać właściwą diagnozę, by następnie przygotować tzw. program usprawniania.

 

Główne wskazania terapii:

 • autyzm,
 • jąkanie,
 • wady wymowy,
 • niedosłuch,
 • dziecięce porażenie mózgowe,
 • rozszczep wargi i podniebienia,
 • niewłaściwy rozwój mowy,
 • niepełnosprawność złożona,
 • problemy dysgraficzne, dyslektyczne i z dyskalkulią.

 

Do celów terapii zaliczamy:

 • poprawę motoryki narządów mowy,
 • niwelowanie wad wymowy,
 • usprawnianie jakości funkcji językowej, fonacyjnej, a także oddechowej,
 • poszerzanie zasobu słownictwa,
 • pracę nad alternatywnym sposobem zachowań komunikacyjnych.