fbpx

Terapia Integracji Sensorycznej

O przystąpieniu do terapii decyduje przeprowadzona wcześniej diagnoza, której wyniki pozwalają określić sferę szczególnego oddziaływania w trakcie zajęć.

  • Dla każdego zaczynającego terapię dziecka opracowujemy indywidualny program terapeutyczny – uwzględniający jego osobiste potrzeby i umiejętności.
  • Nasze zajęcia ukierunkowane są na zniwelowanie deficytów integracji zmysłowej. Przyjmują one formę aktywnej zabawy i atrakcyjnych do wykonania zadań.
  • Terapia to zwykle 1 lub 2 (50-minutowe) spotkania tygodniowo; o jej częstotliwości decyduje stopień nasilenia deficytów.
  • Monitorowaniu postępów terapii służą okresowe testy i obserwacje.

 

Pożądane efekty terapii gwarantuje tylko systematyczne uczestnictwo na zajęcia oraz współpraca z rodzicami!