fbpx

Terapia psychologiczna

Psycholog Dziecięcy Siedlce

 

Jaka jest rola psychologa?

Psycholog dziecięcy Siedlce realizuje następujące zadania:

 • diagnoza poziomu rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego dziecka,
 • terapeutyczne rozwiązywanie problemów klientów,
 • doradzanie i wspieranie dzieci, rodziców/opiekunów oraz nauczycieli.

 

Na czym polega pomoc psychologa?

Wbrew powszechnie przyjętym wyobrażeniom, praca psychologa nie jest łatwa. Nie może on udzielić skutecznej pomocy, bez aktywnego wsparcia rodziców. To właśnie oni muszą w pierwszej kolejności zidentyfikować problem oraz jego źródła.

Kłopoty z dzieckiem mogą pojawić się już od najmłodszych lat. Początkowo jest to np.: ciągłe rzucanie zabawkami, niechęć do jedzenia czy zabawy. Wraz z dorastaniem pociechy, zmieniają się także problemy, z którymi zmagają się rodzice. Jak bowiem zapanować od krnąbrnym, samolubnym i kłamiącym dzieckiem? W takich sytuacjach, Psycholog dziecięcy Siedlce wspiera rodziców, udziela im wartościowych porad oraz pomaga spojrzeć na świat oczami syna czy córki.

 

Diagnoza i terapia

Na pierwszym spotkanie z pacjentem – psycholog poznaje dziecko i przeprowadza diagnozę. Może ukierunkować ją na wiele różnorodnych aspektów, jednak najważniejsze to poziom intelektualny, stan emocjonalny oraz zidentyfikowanie zaburzeń.

Kolejnym krokiem jest dobranie przez psychologa najefektywniejszych metod udzielenia pomocy. Każde spotkanie to przede wszystkim rozmowa z dzieckiem i rodzicami. Opiekunowie są na bieżąco informowaniu o rezultatach terapii oraz edukowani pod kątem pracy z dzieckiem w domu.

Wszelki wątpliwości i niepokojące objawy, rodzice w pierwszej kolejności powinni zgłaszać do lekarza pediatry, który udzieli wskazówek odnośnie sposobu i miejsca udzielenia pomocy.

 

Czym jest terapia psychologiczna?

Terapia psychologiczna ukierunkowana jest na zidentyfikowanie, zrozumienie i rozwiązanie problemu pacjenta. Do realizacji tych zamierzeń niezbędne jest zastosowanie różnorodnych technik oraz nawiązanie współpracy z bliskimi klienta.

 

Oferujemy pomoc psychologiczną w następującym zakresie:

 • problemy w szkole,
 • kłopoty wychowawcze,
 • trudności z właściwym wyrażaniem emocji,
 • nerwice,
 • podatność na stres,
 • zaburzenia z jedzeniem,
 • kryzysy wywołane stratą bliskiej osoby bądź nagłymi zmianami warunków życia,
 • życie z chorobą przewlekłą,
 • problemy psychosomatyczne,
 • poznanie samego siebie,
 • współuzależnienie.

Terapia dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi 

Zaburzenia emocjonalne stanowią niezwykle szerokie zagadnienie. Dzieje się tak, ponieważ mogą mieć bardzo różnorodne źródła. Trudno także ujednolicić ich przejawy, wśród których najczęściej zauważalne są:

 • smutny nastroju,
 • problemy somatyczne (np. kołatanie serca, bóle głowy i brzucha)
 • wysoka lękliwość,
 • nerwica,
 • fobie szkolne,
 • zaburzenia jedzenia.

 

W przypadku powyższych dolegliwości, sukcesem może zakończyć się już terapia krótkoterminowa.

Zasadniczym celem naszej terapii jest rozbudzenie kreatywności, aktywności oraz autonomii młodego pacjenta. Właściwe podejście gwarantuje wywołanie pozytywnych zmian w zachowaniu dziecka, co dotyczy szczególnie poprawy relacji z innymi oraz kształtowania własnej tożsamości. Niezwykle istotne jest również odrzucenie stereotypowego sposobu myślenia, poprawa zdolności edukacyjnych oraz nabycie nowych umiejętności przez pacjenta.

Pomocne okazują się tu, zalecone przez psychologa dziecięcego w Siedlcach, różnorodne i interesujące zadania, pozwalające kreować nowe zachowania i umiejętności. Atrakcyjną praktyką jest wykorzystywanie na spotkaniach terapeutycznych technik rysunkowych czy treningu wyobraźni.

Warto pamiętać, że w terapii aktywnie uczestniczyć musi cała rodzina pacjenta.

 

Psycholog dziecięcy Siedlce, napisz do nas, chętnie odpowiemy na państwa pytania!