fbpx

Poziomy integracji sensorycznej

Jakiś czasu pisaliśmy o wielkich zasługach matki terapii integracji sensorycznej – dr A. Jean Ayres. Dziś przyjrzymy się bliżej zaproponowanej przez Amerykankę klasyfikacji poziomów SI.

 

Poziom I

Pierwszy z nich dotyczy pierwotnych systemów sensorycznych, do których zaliczamy dotyk, przedsionek, a także propriocepcję (czucie głębokie). Dzięki ich systematycznej stymulacji niemowlę zyskuje podstawy uczenia, zdobywa nowe umiejętności, odbiera pozytywne/negatywne reakcje zwrotne oraz wzmacnia swoją więź z matką. Dochodzi też do regulacji ruchów ocznych, stanowiących podstawę poznania otaczających obiektów.  Rozwojowi dziecka towarzyszy budowanie postawy ciała i napięcia mięśniowego, udoskonalanie percepcji i umiejętności lokomocyjnych. Na tym etapie kształtować zaczyna się świadomość własnego ciała.

 

Poziom II

Poziom drugi bazuje na strefie sensoryczno-motorycznej. Co oznacza to w praktyce? Nic innego jak koordynację i symetrię obu stron ciała, rozwój posturalny oraz lepszą współpracą w obrębie wzroku i ruchu. Malec wykonuje nowe czynności, a jego układ nerwowy coraz sprawniej organizuje napływające wrażenie sensoryczne.

 

Poziom III

Kolejnym krokiem jest rozwój umiejętności percepcyjno-motorycznych. Skutkuje on nawiązywaniem bogatszych relacji ze światem, na co dużo wpływ ma efektywniejsza integracja bodźców słuchowych. Zauważalne postępy zachodzą w obrębie wzroku (ocena stosunków przestrzennych) oraz jego koordynacji z motoryką. Możliwe staje się choćby łapanie piłki czy wznoszenie klockowych budowli.

 

Poziom IV

Ostatni etap stanowi gotowość szkolna. Do jej nieodzownych elementów zaliczamy:

  • regulację uwagi,
  • wykonywanie złożonych czynności motorycznych,
  • precyzję ruchów,
  • samokontrolę.
  • poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości,
  • rozwój wyobraźni i kompetencji społecznych
  • reakcje adaptacyjne.

 

Pokonywanie kolejnych etapów odbywa się w sposób naturalny. Nie należy go przyśpieszać, ponieważ „pójście na skróty” może wywołać poważne zaburzenia.