fbpx

O życzliwości 1/2. Zaakceptuj siebie

Czym tak właściwie jest życzliwość? Czy to najzwyklejsze bycie miłym? Po części tak, ale nie w wymiarze jakiejś konkretnej chwili, a reprezentowanej postawy życiowej. Jej nieodzownymi elementami są, np. empatia oraz gotowość do niesienia pomocy innym.

 

Informacje wstępne

Postawa ta dotyczy stref aktywnościowej (podejmowane czyny), werbalnej i niewerbalnej (słownictwo i gestykulacja) oraz mentalnej (nastawienie do otoczenia). Jej źródłem są natomiast doświadczenia z dzieciństwa. Zauważalnie łatwiej mają więc osoby wychowane w duchu serdeczności… Wszelkie braki w tym zakresie można jednak nadrobić dzięki odrobinie pracy.

 

Jestem ważny

Co ciekawe, życzliwość nie powinna być skierowana jedynie do drugiego człowieka, ale również wobec nas samych. Przejawia się to przede wszystkim akceptacją, troską i dbaniem o własne potrzeby – oczywiście z odpowiednim poszanowaniem otoczenia.

Wielu z nas nie bardzo zdaje sobie z tego sprawę – przez co tkwi w nadmiernej „samosurowości”. Krytykujemy podejmowane działania (lub ich brak) i narzekamy na to jacy jesteśmy. Nie przynosi to żadnych pozytywnych skutków, a godzi w pewność siebie, poczucie własnej wartości, nastrój, stabilność i pozytywne emocje.

Warto tez zwróć uwagę na pewną korelację. Jak mamy być życzliwi względem świata, gdy błądzimy we frustracji i niezadowoleniu? No i taki przykład dajemy naszym dzieciom…

 

Dobra zmiana

Co więc zrobić? Zastąpić zgorzknienie i samokrytycyzm:

  • empatią (wobec siebie) – zrozumienie własnych działań i ukrytych za nimi potrzeb,
  • współczuciem – nie mylić z pobłażaniem; rozsądek w stawianiu sobie wyzwań – z uwzględnieniem środowiska, środków i świadomości – prowadzący do stabilności i wewnętrznego spokoju,
  • troską – opieka w obliczu porażek, które traktować należy jako doświadczenie i szansę na rozwój; zadbanie o swój szerokorozumiany dobrostan, równowaga miedzy dawaniem a braniem,
  • uważnością – odejście od wyolbrzymiania i ignorancji,
  • wdzięcznością – życiowa satysfakcja, płynąca z docenianie tego: jaką osobą jestem, co posiadam, co robią dla mnie inni.

 

Dalszy ciąg rozważań na temat życzliwości w następny artykule. Serdecznie zapraszamy.