fbpx

Multisensoryka

Multisensoryka  to specjalne zajęcia, prowadzone z myślą o wspomaganiu rozwoju niemowląt i małych dzieci, w których wykorzystuje się metodę integracji sensorycznej. Ich innowacyjny program skutecznie stymuluje wszystkie zmysły małego pacjenta.

Zajęcia te kompleksowo wspierają rozwój dziecka, a także pełnią rolę profilaktyczną – zabezpieczając przed pojawieniem się deficytów wywoływanych ograniczoną ilością różnorodnych bodźców sensorycznych.  Na początku, prowadzący przedstawia profil sensoryczny dziecka i bada je pod kątem ryzyka powstania dysfunkcji SI. Na kolejnych zajęciach rodzice poznają sposoby właściwej stymulacji malca – do czego zazwyczaj wystarczą łatwe aktywności i atrakcyjne zabawy.

W trakcie zajęć dziecko spotyka się z różnorodnym bodźcami senserycznymi, a sami rodzice świetnie się bawią i wzajemnie inspirują. 

 

Charakter zajęć

Warto zwrócić uwagę, że Multisensoryka to jedyne typu zajęcia sensoryczne, których program opracowano na bazie teorii integracji sensorycznej.

Mają one charakter:

 • Rozwojowy – kompleksowe wspomaganie rozwoju malucha,
 • Profilaktyczny – zabezpieczenie przed pojawianiem się nowych (wywołanych deprawacją sensoryczną) oraz pogłębianiem już istniejących zaburzeń sensorycznych,
 • Przesiewowy – określenie profilu sensorycznego pacjenta, co stanowi podstawę identyfikacji zaburzeń SI,
 • Edukacyjny – dostarczenie rodzicom wiedzy na temat metod właściwego stymulowania zmysłów dziecka.

 

Kto jest adresatem zajęć?

Multisensoryka to zajęcie przeznaczone główne dla każdego malca w wieku 0,5 – 6 lat, wraz z rodzicami / opiekunami. Nie wyklucza się również uczestnictwa w ćwiczeniach dzieci starszych. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy (kryterium wieku).

Szczególnie zapraszamy dzieci z ryzykiem zaburzeń SI, na co wpływa:

 • ciąża o wysokim ryzyku,
 • problemy okołoporodowe,
 • cesarskie cięcie i wcześniactwo,
 • niska skala Apgar,
 • kłopoty z ssaniem,
 • niewłaściwy poziom napięcia mięśniowego,
 • nadwrażliwość na bodźce,
 • opóźnienia rozwojowe,
 • wysokie potrzeby High Need Baby (np. problemy z zasypianiem, potrzeba ciągłego noszenia, duże natężenie płaczu).

 

Jak prowadzimy zajęcia?

 • Stymulujemy wszystkie 7 zmysłów dziecka.
 • Dostosowujemy przebieg zajęć do potencjału i potrzeb danej grupy.
 • Zajęcia przeprowadzamy zgodnie ze stałym planem, zawsze w odpowiednio przygotowanej do tego celu sali.
 • Oprócz aktywności zainicjowanych przez prowadzącego, przeznaczamy czas na zabawę własną.
 • Dbamy o to, żeby zabawy odpowiadały upodobaniom naszych małych pacjentów; unikamy zmuszania do nieatrakcyjnych dla dzieci aktywności.
 • Dostarczamy rodzicom informacji na temat rodzajów i celowości domowych zabaw.
 • Posiadamy sprzęt służący stymulacji układu przedsionkowego.
 • Zajęciom towarzyszy specjalnie przygotowana ścieżka dźwiękowa, zmieniająca się wraz z poszczególnymi grupami ćwiczeń; jej autorami są profesjonalni muzykoterapeuci.