fbpx

Terapia

Przystąpienie do terapii poprzedzane jest przeprowadzeniem diagnozy. Jej wyniki decydują o sferach, na które podczas zajęć należy zwrócić szczególną uwagę.

  • Dla każdego z naszych podopiecznych przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny ściśle dostosowany do jego  indywidualnych potrzeb i możliwości.
  • Celem zajęć jest niwelowanie zaburzeń integracji zmysłowej dziecka.
  • Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone są w formie aktywnych zabaw ruchowych i zadań, które dziecko bardzo chętnie wykonuje.
  • Terapia zazwyczaj obejmuje 1-2 spotkania w tygodniu, co uzależnione jest od poziomu nasilenia deficytów.
  • Zajęcia trwają 50 minut.
  • Monitoring postępu terapii odbywa się przez okresowo przeprowadzane testy oraz obserwacje.

 

Jedynie systematyczne uczestnictwo w zajęciach i współpraca z rodzicami gwarantują osiągnięcie pożądanych efektów!