fbpx

Objawy zaburzeń SI

Przejawami niewłaściwej integracji sensorycznej są dysfunkcje – zwane inaczej zaburzeniami. Nie są one powiązane z uszkodzeniami narządów zmysłów, lecz z niepoprawną organizacją bodźców zmysłowych przez układ nerwowy. Przede wszystkim dotyczy to problemów z przetwarzaniem bodźców sensorycznych przez następujące systemy:

 • wzrokowy,
 • słuchowy,
 • węchu,
 • smaku,
 • czuciowy (dotykowy i proprioceptywny),
 • przedsionkowy.

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • Podwyższoną wrażliwość na bodźce sensoryczne oraz ruch – mogąca przejawiać się rozdrażnieniem w czasie wykonywania czynnościach codziennych (np. mycie, ubieranie, obcinanie włosów i paznokci), rezygnacją z określonego rodzaju ubrań czy pokarmów, problemami z koncentracją, strachem towarzyszącym grom i zabawom ruchowym.
 • Obniżoną wrażliwość na stymulację sensoryczną – poszukiwanie dodatkowych bodźców poprze uderzanie ciałem o różne przedmioty czy obiekty, silnie obejmowanie i obwąchiwanie innych, pocieranie dłońmi itd; bardzo często dysfunkcji tej towarzyszy niska reakcja na ból.
 • Wzmożoną bądź obniżoną aktywność fizyczna – dziecko jest w ciągłym ruchu lub unika go i szybko się męczy.
 • Problemy z koncentracją, impulsywność.
 • Trudności w nauce – mogą pojawić się w okresie przedszkolnym, wraz z innymi dysfunkcjami.
 • Kłopoty z właściwą koordynacją ruchową – problemy z zakresu motoryki dużej (sprawności podstawowe) bądź małej (czynności precyzyjne).
 • Niski poziom umiejętności grafomotorycznych.
 • Opóźnienia w sferze rozwoju mowy i ruchu.
 • Niskie poczucie własnej wartości wywołane brakiem wiedzy na temat przyczyn opóźnienia rozwojowego, problemów w nauce itd. Dzieci z tego typu dysfunkcjami często są odbierane jako leniwe, problematyczne i pozbawione motywacji. Takie błędne przekonania mogą wywołać napięcia i konflikty.

 

Wyżej wskazane dysfunkcje mogą dotknąć dzieci:

 • o normalnym poziomie intelektualnym, lecz z problemami w nauce,
 • z niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową,
 • z autyzmem,
 • z nadpobudliwością psychoruchową,
 • z porażeniem mózgowym.

 

Zaburzenia integracji sensorycznej cechują się różnym nasileniem. Warto pamiętać, że wpływają na zachowanie i rozwój dziecka w sferze społeczno-emocjonalnej.

 

Warunkiem szybkiego zidentyfikowania nieprawidłowości jest wnikliwa obserwacja dziecka, a w szczególności jego aktywności ruchowej, koncentracji, koordynacja, reakcji na bodźce i rozwoju.