fbpx

Czym jest Integracja Sensoryczna Siedlce?

Integracja sensoryczna Siedlce (ang. SI – „Sensory Integration”) rozumiana jest jako złożony proces, za sprawą którego nasz układ nerwowy może odbierać informacje ze wszystkich zmysłów:

 • słuchu,
 • węchu,
 • wzroku,
 • smaku,
 • dotyku (czucie powierzchniowe),
 • przedsionkowych (zmysł równowagi, odbierający ruch),
 • proprioceptywnych (czucie głębokie).

 

Następnie następuje ich uporządkowanie i zintegrowanie w taki sposób, aby działały spójnie i efektywnie. Warto zwrócić uwagę, że odbywa się to nieprzerwanie i praktycznie bez zaangażowania naszej świadomości. Rezultatem tego procesu jest współpraca zmysłów w realizacji bardziej złożonych działań.

Ludzki układ nerwowy nieustannie odbiera, segreguje, a także interpretuje bodźce zmysłowe. Te skomplikowane procesy mają wpływ na tak podstawowe działania, jak choćby mowa, planowanie ruchu czy napięcie mięśniowe.

 

Integracja sensoryczna może zostać jednak zakłócona, co powoduje zaburzenia w przetwarzaniu informacji zmysłowych. Wpływa to bardzo negatywnie na rozwój motoryczny i poznawczy dziecka, a także jego zachowanie i odpowiedzi na wyzwania stawione przez otoczenie. Problemy z integracją bodźców to przyczyna wielu poważnych – szczególnie dla dziecka – dysfunkcji.

Niektóre tego typu zaburzenia mogą skutkować problemami z czytaniem i pisaniem, równowagą, koordynacją ruchową, zdolnościami samoobsługowymi, motoryką małą i dużą. Nie zapominajmy również, że silnie oddziałują na społeczny i emocjonalny rozwój dziecka.

 

Źródłem zaburzeń integracji sensorycznej mogą być:

 • nadpobudliwość / impulsywność psychoruchowa,
 • nadwrażliwość dotykowa bądź słuchowa słuchowej,
 • brak koncentracji,
 • niska samoocena.

 

Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest wcześniejszą diagnozą, która pozwoli na wyeksponowanie tych sfer, na które należy zwrócić największą uwagę.  Zajęcia przyjmują formę zabawy ruchowej oraz różnorodnych i atrakcyjnych zadań.

 

Integracja Sensoryczna Siedlce, Zapraszamy.