fbpx

Dla kogo przeznaczona jest terapia SI

Terapia SI stanowi jedną z najistotniejszych metod pracy z dziećmi zmagającymi się z szeroko pojętymi dysfunkcjami rozwojowymi. Jej adresatami są dzieci i młodzież z problemami przejawiającymi się w codziennym funkcjonowaniu (od okresu niemowlęcego do szkolnego), takimi jak:

 • niewłaściwy poziom napięcia mięśniowego,
 • opóźniony rozwój motoryki (małej bądź dużej),
 • zaburzenia równowagi,
 • nadruchliwość lub nadmierne spowolnienie,
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
 • opóźniony rozwój mowy i psychomotoryczny,
 • nieprawidłowa reakcja na bodźce zmysłowe,
 • autostymulacja w sferze pobudzania układu przedsionkowego (ruch rotacyjny / liniowym) i proprioceptywnego (dążenie do stałego kontaktu fizycznego i towarzyszące mu nieadekwatne reakcje na ból),
 • trudności w nauce, pisaniu, czytaniu, rysowaniu, liczeniu,
 • kłopoty z koncentracją,
 • problemy emocjonalne,
 • zaburzenia zachowania i koncentracji uwagi.

 

Terapię SI można stosować również przy pracy z dziećmi:

 • z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD),
 • niedowidzącymi bądź niedosłyszącymi,
 • z alkoholowym zespołem płodowym (FAS), autyzmem,
 • zmagającymi się ze schorzeniami genetycznym (np. zespół Downa, Reta, Aspergera, Turnera, Williamsa, Kinefertera czy Kruchego-X),
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z innymi zaburzeniami sprzężonymi.

 

Ze względu na swe właściwości, terapia jest z powodzeniem stosowana w celach profilaktycznych. Dotyczy to głównie dzieci przedwcześnie bądź zbyt późno urodzonych, noworodków poddanych intensywnej opiece medycznej oraz malców z ciąży o wysokim ryzyku.
Bardzo ważne jest wczesne wykrycie wywołujących zaburzenia deficytów, ponieważ znacznie zwiększy to efektywność terapii.

 

Metodę tę coraz częściej stosuje się jako sposób zapobiegania:

 • trudnościom w nauce,
 • problemom rozwojowym.

 

Terapia SI redukuje zaburzenia przetwarzania sensorycznego oraz dysfunkcje uniemożliwiające dzieciom właściwy rozwój. Problemy te nie znikną samoczynnie, aby je rozwiązać należy zgłosić się po pomoc wykwalifikowanego terapeuty.

Jeżeli są Państwo zaniepokojeniu zachowaniem dziecka, zapraszamy do wizyty w Centrum Terapii Dziecięcej Puzzel. Przeprowadzimy profesjonalną diagnozę, która wykaże czy zaobserwowane wątpliwości mają podłoże zaburzeń integracji sensorycznej.