fbpx

Regulamin

Zasady korzystania z usług Puzzel Centrum Terapii Dziecięcej

 1. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza, weryfikująca czy dziecko rzeczywiście zmaga się z dysfunkcją integracji sensorycznej.
 2. Diagnozy dokonane w innych ośrodkach są honorowane również przez naszych terapeutów, jeżeli od ich wystawienia nie minęło 6 miesięcy.
 3. Diagnoza jest przekazywana rodzicom/opiekunom w formie pisemnej.
 4. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 5. W trakcie zajęć terapeutycznych rodzice/opiekunowie – poza uzasadnionymi przypadkami – przebywają poza salą terapeutyczną.
 6. Wymogiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie stroju sportowego.
 7. Ćwiczenia odbywają się boso (ewentualnie w skarpetkach antypoślizgowych).
 8. W przypadku spóźnienia na zajęcia – następuje ich przesunięcie.
 9. Częste nieobecności na zajęciach skutkują przerwaniem terapii z racji niekorzystnych rokowań względem zniwelowania zaburzeń.
 10. Rodzice/opiekunowie deklarują współpracę z terapeutą, wykonywanie przygotowanych programów domowych oraz ewentualne przeprowadzenie badań dodatkowych.
 11. Terapeuta będzie na bieżąco udzielał rodzicom/opiekunom informacji o wpływie terapii na procesy SI.
 12. W czasie każdej konsultacji rodzicom/opiekunom zostają przedstawione zalecenia na temat pracy z dziećmi w domu.
 13. Konsultacje nie są elementem właściwej terapii i nie zapewniają zniwelowania zaburzeń SI.

 

Regulacja opłat

 1. Centrum Terapii Dziecięcej Puzzel dopuszcza dwie formy opłaty za usługi: przelew na konto oraz wpłatę bezpośrednio przed zajęciami. Druga opcja dotyczy jedynie szczególnych, uprzednio zgłoszonych przypadków.
 2. Opłaty za sesje dokonuje się za góry za każdy miesiąc kalendarzowy (diagnozy, terapii bądź konsultacji) – najpóźniej 3 dni przed spotkaniem.
 3. W przypadku nieuregulowania należności – dziecko nie zostanie przyjęte przez terapeutę.
 4. Należy jak najszybciej powiadomić terapeutę o każdej planowanej nieobecności.
 5. Odwołane wcześniej zajęcia odrabia się w dogodnym terminie lub – w przypadku jego braku – odpowiednio zmniejsza się opłatę za kolejny miesiąc terapii.
 6. Brak informacji o nieobecności (lub udzielenie jej w dniu spotkania) wiąże się z utratą opłaty za konkretne zajęcia. Odrobienie ich w innym terminie jest wtedy niemożliwe.
 7. Zajęcia odwołane przez terapeutę odrabiane są w innym dogodnym terminie. W sytuacji jego braku, odpowiednio zmniejszona zostaje opłata za kolejny miesiąc terapii.
 8. Klienci, którzy z terapii korzystają 2 razy w tygodniu, zapłacą 60 zł za 50-minutowe zajęcia.
 9. Klienci otrzymują karnet, dzięki któremu mogą skorzystać z darmowych zajęć sensoplastyki, gdy już odbędą 10 spotkań terapeutycznych.