fbpx

Diagnoza Warnkego

Procedura przeprowadzenia Diagnozy Warnkego to 14, następujących po sobie, kroków. Każdy z nich skupia się na skontrolowaniu poziomu różnych umiejętności związanych z percepcją (słuchową i wzrokową), a także z motoryką. Zaliczamy do nich:

 

 • Próg kolejności wzrokowej – polega na porządkowaniu sekwencji dwóch kolejnych bodźców wzrokowych; ciągłość tego typu bodźców ma szczególnie istotne znaczenie podczas czytania.
 • Próg kolejności słuchowej – polega na porządkowaniu sekwencji dwóch kolejnych bodźców słuchowych; dzięki tej zdolności unikamy problemów związanych z rozumieniem mowy innych ludzi.
 • Słyszenie kierunkowe – czyli identyfikacja źródła danego dźwięku; umiejętność ta pozwala np. rozpoznać głos nauczyciela wśród rozmów innych uczniów.
 • Różnicowanie tonów – szybkie zauważanie różnic w sekwencji następujących po sobie dźwięków.
 • Synchroniczne wystukiwanie rytmu – zależne od poziomu koordynacji słuchowo-motorycznej, dowodzi dobrej koordynacji półkul mózgowych.
 • Czas reakcji z wyborem – umiejętność związana z szybkim i prawidłowym podejmowaniem decyzji, wpływająca również na identyfikację fonemów i grafemów.
 • Test wzorca częstotliwości – dzięki lokalizacji tonów o odmiennej wysokości, badamy umiejętność segmentowania mowy (przekładanie melodii mowy na informacje).
 • Test wzorca czasowego – dzięki lokalizacji tonów o odmiennej wysokości, badamy umiejętność segmentowania mowy (przekładanie rytmu mowy na informacje).
 • Koordynacja oko – ręka – podstawa kontroli grafomotorycznej w kontekście wizualnym – szybkość i pewność ruchu dłoni, kontrolowane za pomocą wzroku. Test pozwala zdobyć informacje o stopniu automatyzacji procesów złożonych z większej liczby modalności.
 • Czytanie tekstów pozbawionych znaczenia – badanie zdolności automatycznego przekształcania liter na głoski.
 • Zdolność do zapamiętywania krótkotrwałego – fundament czytania ze zrozumieniem; krótkotrwałe zapamiętywanie słów i sylab w trakcie czytania.
 • Selektywność percepcji – umiejętność rozróżniania podobnie brzmiących głosek.
 • Spostrzeganie dynamiczne – precyzyjna kontrola nad mięśniami odpowiedzialnymi za sterowanie oczami (niezwykle ważna przy sprawnym czytaniu).
 • Zez ukryty – identyfikacja defektów w sferze współpracy oczu i przetwarzania bodźców wzrokowych.
 • Literowanie wzrokowe – jeden z najważniejszych czynników wpływających na właściwą pisownię; zdolność do wyobrażania sobie słownictwa.

 

Wyniki diagnozy pozwalają zadecydować czy konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań. Mają także bardzo istotny wpływ na kształt przyszłego programu treningowego.

 

Trening

Wyniki diagnozy stanowią podstawę do opracowania, skutecznego i dopasowanego do specyfiki pacjenta, planu treningowego. Ćwiczenie dobrane są w taki sposób, aby były powiązane z przedstawionymi wyżej próbami. Trening – stworzony przez F. Warnke – skupia się na trzech obszarach:

 1. Automatyzacji przetwarzania spostrzeżeń układów: wzrokowego, słuchowego i motorycznego.
 2. Automatyzacji koordynacji półkul mózgowych.
 3. Rozwoju i automatyzacji słownika wzrokowego.