fbpx

Akademia Rodzica

Organizujemy zajęcia grupowe dla rodziców, którzy:

 • pragną pozyskać wiedzę na temat faz rozwoju i trudnościach związanych z wiekiem swego dziecka,
 • czują kryzys rodzicielski,
 • nie radzą sobie z opieką nad dzieckiem lub mają poczucie zagubienia rodzicielskiego,
 • potrzebują wsparcia w nawiązaniu głębszych relacji z dziećmi,
 • nie potrafią rozmawiać ze swymi dziećmi w taki sposób, aby te ich słuchały,
 • zauważają niską skuteczność dotychczas stosowanych metod wychowawczych.

 

Zajęcia ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności w następującym zakresie:

 • komunikacji rodzic – dziecko,
 • poznania i zrozumienia uczuć oraz potrzeb dziecka,
 • wykrywania zachowań oraz sytuacji problemowych,
 • metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami,
 • wdrażania norm i konsekwencji,
 • sposobów rozwiązywania konfliktów pomiędzy rodzeństwem,
 • behawioralnych systemów motywacyjnych,
 • dopasowywania stawianych wymagań do indywidualnych predyspozycji dziecka.